Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
Online inventúry - Najlepšia online aplikácia pre inventúry (zdarma - BETA verzia) [inventury.net]
  Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

RSS články:

 08.05.2012 02:11 Zjednodušenie vkladania údajov
Pre urýchlenie a zjednodušenie vkladania údajov ako príjem, predaj, nový zostatok, odovzdané atď... sa označí text automaticky, takže môžte rovno zadávať hodnotu do požadovaného políčka bez nutnosti vloženia kurzora kliknutím myši, alebo pomocou klávesy TAB.

Copyright © 2012 By RPnet