www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

RSS články:

 04.10.2013 00:30 Súhlas so spracovaním osobných údajov
Pre SPRÁVCU v časti PaM / zamestnanci pribudla kolónka pre stiahnutie pdf dokumentu - tlačivo na súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.. Je to dynamický dokument, ktorý sa generuje s aktuálnym dátumom s vyplnenými údajmi ku každému konkrétnemu zamestnancovi. Potrebné je len mať vyplnené všetky dôležité údaje o zamestnancoch, ako celé meno, adresa, ako aj názov firmy, meno oprávnenej osoby konať v mene firmy a mesto sídla prevádzky.

Copyright (c) 2012 By RPnet