Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
Online inventúry - Najlepšia online aplikácia pre inventúry (zdarma - BETA verzia) [inventury.net]
  Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

RSS články:

 09.05.2012 17:32 Objednávanie tovaru
Pri objednávaní tovaru má správca k dispozícií v štatistikách prehľad predaja jednotlivých položiek tovaru mesačne a priemerný predaj celkovo za deň, týždeň, mesiac, aby vedel, koľko sa čoho predáva a čo musí objednať. Priemer sa počíta len za tie dni, kedy nebol stav tovaru nulový (keď sa nič nepredáva). Predposledný stĺpec je výpočet množstva tovaru, ktorý je potrebný na týždeň s odrátaním aktuálneho stavu skladu, teda koľko ešte treba dokúpiť. V poslednom stĺpci je prepočet na počet balení (kartónov/fliaš). Ak množstvo prekročí 30% balenia, tak sa počíta ako celé ďalšie balenie(kartón, bedňa, fľaša).

Copyright © 2012 By RPnet