Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

Podmienky používania:

  • Táto aplikácia slúži len ako pomôcka!!!
  • Údaje v aplikácií majú len informačný charakter, preto neručíme za žiadne škody spôsobené používaním tejto aplikácie ani nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby spôsobené neodborným používaním!
  • Vyhradzujeme si právo na zmenu, presmerovanie, alebo zrušenie domény a teda aj aplikácie!
  • Potvrdením podmienok pri registrácií dávate zároven súhlas na spracovanie Vasich osobných údajov, ako aj údajov o Vasej firme a zamestnancoch.
  • Žiadne údaje uvedené v aplikácií nebudú poskytovať tretím osobám, ani nebudú nijak zneužité a podliehajú zákonu na ochranu osobných údajov s výnimkou zverejnenia názvu a sidla prevádzky v referenciách na tejto stránke.
  • Program je len v BETA verzii, takze sa stále vyvíja a zlepšuje a dopĺňajú sa nové funkcie, ale je plne funčný v rozsahu vykonávania inventúr. Preto aj manuál nie je vždy aktuálny a je potrebne ho po čase upravovať a dopĺňať.
  • Kedže sa program stále upravuje, vyhradzujeme si právo na zmenu designu a pomenovania a umiestnenia jednotlivých položiek menu a ostatných prvkov na stránke.
  • Vyhradzujeme si právo na zmenu cien služieb a spoplatnenia využívania tejto aplikácie.
  • Účty, ktoré nebudu dlhodobo využívane, alebo budú obsahovať len fiktívne, vymyslené údaje, systém automaticky vymaže, ako aj všetky dáta!
  • Keďže aplikácia „online inventúry“ je vlastne dynamická webová stránka, nezodpovedáme za občasné výpadky v pripadne straty internetového pripojenia, alebo výpadku / nefunkčnosti web servera.
Copyright © 2012 By RPnet