www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

RSS články:

 11.05.2012 16:25 Evidencia liehu
Odteraz môže prevádzka vytlačiť dennú evidenciu liehu pre colnicu (podobne ako inventúry). Vedľa odkazu na export inventúry pribudol link colnica pre otvorenie, uloženie a tlač PDF dokumentu evidencie liehu pre colnicu.
Správca ma k dispozícií takisto dennú, ako aj mesačnú evidenciu liehu.

Copyright (c) 2012 By RPnet