Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
Online inventúry - Najlepšia online aplikácia pre inventúry (zdarma - BETA verzia) [inventury.net]
  Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

RSS články:

 11.05.2012 16:25 Evidencia liehu
Odteraz môže prevádzka vytlačiť dennú evidenciu liehu pre colnicu (podobne ako inventúry). Vedľa odkazu na export inventúry pribudol link colnica pre otvorenie, uloženie a tlač PDF dokumentu evidencie liehu pre colnicu.
Správca ma k dispozícií takisto dennú, ako aj mesačnú evidenciu liehu.

Copyright © 2012 By RPnet