Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
Online inventúry - Najlepšia online aplikácia pre inventúry (zdarma - BETA verzia) [inventury.net]
  Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

RSS články:

 13.03.2014 18:41 TRŽBY - PREDAJ LIEHU SPOLU
V časti SPRÁVCA pribudol v tržbách stĺpec s hodnotou, v ktorej je tržba LEN za predaj liehu (denne, mesačne, ročne, spolu).

Copyright © 2012 By RPnet