www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

RSS články:

 13.03.2014 18:41 TRŽBY - PREDAJ LIEHU SPOLU
V časti SPRÁVCA pribudol v tržbách stĺpec s hodnotou, v ktorej je tržba LEN za predaj liehu (denne, mesačne, ročne, spolu).

Copyright (c) 2012 By RPnet