Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
Online inventúry - Najlepšia online aplikácia pre inventúry (zdarma - BETA verzia) [inventury.net]
  Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

RSS články:

 24.09.2019 20:47 MESAČNÁ EVIDENCIA LIEHU
Evidencia liehu sa dá vytlačiť po dňoch za celý mesiac, to znamená, že jednotlivé dni budu oddelené zvlášť na novej strane, takže pdf dokument bude mať pri 30 dňoch 30 strán. Ak Váš sortiment liehu ma viac, ako 58 položiek, jeden deň bude na dvoch stranách a dokument potom bude mať 60 strán (pri 30 dňovom mesiaci).

Copyright © 2012 By RPnet