Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
Online inventúry - Najlepšia online aplikácia pre inventúry (zdarma - BETA verzia) [inventury.net]
  Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

RSS články:

 28.09.2019 22:52 ROČNÁ EVIDENCIA LIEHU
V časti PREVÁDZKA pribudla ďalšia položka menu v hlavnom okne TOVAR. Volá sa COLNICA ROČNE. Po kliknuti na odkaz, sa otvori PDF dokument, ktorý je generovaný dynamicky vo vedľajšom okne, ktorý bude mať približne 365 strán (v závislosti od počtu položiek liehu). Generovanie prebieha v reálnom čase, preto otváranie (sťahovanie) dokumentu bude chvíľku trvať. Dokument obsahuje VŽDY aktuálne položky za posledných 365 dní. Takže ak príde colná správa na kontrolu, nemusíte fyzicky držať niekde vytlačené denné evidencie liehu po dobu jedného roka a zakaždým dopĺňať každý deň nové a staré vyhadzovať, len stiahnete tento dokument a dáte im ho v elektronickej podobe, prípadne na ich požiadanie vytlačíte.

Copyright © 2012 By RPnet