Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

FAQ:

Najčastejšie kladené otázky

Nedá sa mi prihlásiť do prevádzky.

V PREVÁDZKE sa prihlasuje obsluha prevádzky, teda musíte mať v SPRÁVCOVI vytvorenú prevádzku a zamestnancov k danej prevádzke!
Zamestnanec musí mať „povolený" účet SPRÁVCOM.

DO PREVÁDZKY MÔŽE BYŤ PRIHLÁSENÝ IBA JEDEN ZAMESTNANEC! OSTATNÍ MAJU AŽ DO VYKONANIA INVENTÚRY VSTUP ZABLOKOVANÝ!!!

PO VYKONANÍ INVENTÚRY SA UŽ NESMIE NIKTO INÝ PRIHLÁSIŤ DO PREWÁDZY, LEN NOVÁ ZMENA, OSTATNÉ ÚČTY BUDÚ OPÄŤ AŽ DO NAJBLIŽŠEJ INVENTÚRY BLOKOVANÉ!!!

V TOMTO PRÍPADE JE NUTNÉ, ABY SPRÁVCA V ZOZNAME TRŽIEB UPRAVIL POSLEDNÚ POLOŽKU KLIKNUTÍM NA IKONKU „UPRAVIŤ" A TAM ZMENIL OBSLUHU, PRÍPADNE DÁTUM A ČAS ZAČATIA ZMENY.

Ak ZAMESTNANEC NEVIE, ALEBO ZABUDOL HESLO, SPRÁVCA MU MÔŽE V ČASTI PAM / ZAMESTNANCI VYGENEROVAŤ NOVÉ.

Copyright © 2012 By RPnet